Ceny služeb

 • NÁVŠTĚVA FARMY

Osoba: 100- Kč, Dítě 60,-

cena za osobu, dítě

skupina: 120,- Kč

cena za osobu

 • REZERVACE

Jednotlivci: NE

během provozní doby

Skupiny: ANO

termín si zvolte dle Vašeho přání

 • DOBA TRVÁNÍ

jednotlivci: 13:00 - 17:00

během otvíracích dnů

skupiny: zhruba 2 hodiny

pro skupiny více než 10 osob

 • EXPEDICE S VELBLOUDY

cena: 1000 Kč

za velblouda, pro 2 osoby

 • DOPROVOD

cena: 200 Kč

za osobu

 • REZERVACE

ano

rezervace je nutná

 • DOBA TRVÁNÍ

1,5 hodiny

-

 • PROCHÁZKA S LAMOU

cena: 700,- Kč

za lamu, 2 osoby

 • DOPROVOD

cena: 100 Kč

za osobu, max. 2 osoby

 • REZERVACE

ano

rezervace je nutná

 • DOBA TRVÁNÍ

1,5 hodiny

-