Naše služby

EXPEDICE S VELBLOUDY

nebo-li putování s velbloudy

V expediční den se zaměříme na práci s velbloudy ze země. Naučíte se vést na vodítku 700 kg, posílíte své sebevědomí, potlačíte strach z velikého zvířete a zůstanete v klidu i v lehce stresujících situacích. Budete se cítit skvěle. Naši velbloudi Vám zvednou náladu a zjistíte, že velbloud je úžasný parťák pro život.
Délka trasy: 3,5 km
Doba trvání: zhruba 1,5 hodiny
Vhodné pro: jednotlivce i skupiny (pro děti od 10 let věku)
Cena: 1.000,- za velblouda (pro 2 osoby)​

VÍCE INFORMACÍ

přijedete na farmu do Záhostic

seznámím Vás s velbloudy a vyberu pro Vás vhodného velblouda

zvíře připravíme na expedici tak, že jim nasadíme ohlávky, připneme vodítko a vyčešeme jejich hustou srst a 

společně se vydáme na výlet přes pastvinu, lesem, loukou, kolem pole

2 osoby povedou jednoho velblouda. A to je těžký úkol. Ne vždy chce velbloud poslouchat.

po cestě se dozvíte, kdy velbloudi plivou, kolik mají prstů, zda jim je v zimě zima nebo jestli jim v hrbech šplouchá voda a další nepřeberné množství informací

na závěr našeho putování se každý na velbloudovi krátce svezete

trasa je 3,5 km a

trvá 1,5 hodiny

a stojí Kč 1.000,- za velblouda (pro 2 osoby)

PROGRAMY PRO SKUPINY

Speciální program pro skupiny více než 10 osob. Po předchozí rezervaci.

Náš vzdělávací program je sestavený pro větší skupinky návštěvníků (více jak 10). Během povídání budete v těsném kontaktu se všemi zástupci rodiny velbloudovitých, tj. velbloudem jednohrbým, dvouhrbým, lamou a alpakou.

Doba trvání: 1-2 hodiny

Vhodné pro: všechny věkové kategorie

Cena: Kč 120,- za osobu

VÍCE INFORMACÍ

– veselé povídání o velbloudech za přítomnosti všech zástupců velbloudovitých

-zaboříte své dlaně do hustého velbloudího kožichu, zjistíte, proč se říká velbloudům koráby pouště, kolik mají prstů, zda jim šplouchá v hrbech voda a mnoho dalšího

-každý se na velbloudovi sveze a povodí si lamu

Program vždy přizpůsobíme věku návštěvníků. 

Pravidla bezpečnosti

 1.  Všechny osoby před vstupem k ohradám jsou povinny se seznámit s těmito pravidly.

2.   K velbloudům a lamám je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.

3.   Psy je povoleno u ohrad vodit pouze na vodítku a s náhubkem. Pokud psi budou plašit zvířata štěkáním, je majitel povinen psa od ohrad odvést

4.   Do prostorů výběhu velbloudů, lam, výcvikové ohrady a dalších prostor je povolen vstup pouze v doprovodu pověřené osoby.

5.   U velbloudů a lam, hlavně pokud pracují, je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet nebo jinak zvířata plašit.

6.   Zvířata je zakázáno krmit.

7.   Před jízdou na velbloudu je doporučeno sjednání úrazového připojištění.

8.   Majitel či pověřená osoba si vyhrazuje právo na ukončení nebo odmítnutí jízdy, pokud bude velbloud nervózní, či jeho chování by jinak mohlo ohrozit bezpečnost jízdy. V takovém případě se vrací poplatek za jízdu v přiměřeném rozsahu.

9.   K velbloudům je nutno přistupovat vždy zepředu.

10.   Velbloudi i lamy mohou kopat do všech stran, kousat či vychrlit na Vás páchnoucí natrávenou potravu, osoba nacházející se v jejich blízkosti je proto povinna dbát zvýšené ostražitosti, aby mohla náležitě reagovat na nepředvídané chování velbloudů a lam.

11.   K jízdě je povinné použití jezdecké přilby (doporučujeme přinést si vlastní,např. cyklistickou).

12.   Během nasedání na velblouda, jízdy a sesedání, je nutno dbát pokynů vodiče.

13.   Při jízdě je zakázáno velblouda pobízet k rychlejší chůzi a kopat.

14.   Během jízdy se velbloud může čehokoli kdykoli leknout a může začít vyhazovat, proto je nutno držet se po celou dobu jízdy pevně madla u sedla a být v mírném záklonu.

15.   Všichni návštěvníci vstupují na naší farmu, k jízdě a ošetřování velbloudů, lam a ostatních zvířat, dobrovolně a na svoje vlastní riziko.