Naše služby

INDIVIDUÁLNÍ ZÁŽITKOVÝ PROGRAM S VELBLOUDY

nebo-li jen Vy a velbloud. Rezervace termínu nutná.

V tento den bude patřit velbloud jen Vám. Budeme velbloudy česat, vodit, sedlat. Naučíte se, co vše takové zvíře potřebuje. Potlačíte strach z velikého zvířete a zůstanete v klidu i v lehce stresujících situacích. Budete se cítit skvěle. Naši velbloudi Vám zvednou náladu a zjistíte, že velbloud je úžasný parťák pro život.
Doba trvání: zhruba 1 hodinu
Vhodné pro: jednotlivce a rodiny (program vždy přizpůsobíme nejmladšímu členovi)

Cena:  2 osoby/2 velbloudi  Kč 1.900,- 

            3 osoby/3 velbloudi  Kč 2.100,-   

          4 osoby /4 velbloudi  Kč 2.300,- 

         5 osob/5 velbloudů  Kč 2.500,-

VÍCE INFORMACÍ

Přijedete na farmu do Záhostic.

Seznámím Vás se zázemím farmy, s velbloudy a vyberu pro Vás vhodného velblouda.

Zvířeti nasadíme ohlávky, připneme vodítko a vyčešeme jejich hustou srst. V našem novém trail parku budeme pracovat s velbloudy ze země. Naučíte se velblouda vodit na vodítku a zastavovat, přejdete několik překážek. 

Velbloudy osedláme a svezete se mezi hrby. 

Každá osoba bude pečovat o jednoho velblouda. A to je těžký úkol. Ne vždy chce velbloud poslouchat.

Během tohoto dne se dozvíte, kdy velbloudi plivou, kolik mají prstů, zda jim je v zimě zima nebo jestli jim v hrbech šplouchá voda a další nepřeberné množství informací.

Doporučujeme se obléknout dle aktuálního počasí a obout pevné boty.

PROGRAMY PRO SKUPINY

Speciální program pro skupiny více než 10 osob. Po předchozí rezervaci.

Náš vzdělávací program je sestavený pro větší skupinky návštěvníků (více jak 10). Během povídání budete v těsném kontaktu se všemi zástupci rodiny velbloudovitých, tj. velbloudem jednohrbým, dvouhrbým, lamou a alpakou.

Doba trvání: 1-2 hodiny

Vhodné pro: všechny věkové kategorie

Cena: Kč 120,- za osobu

VÍCE INFORMACÍ

– veselé povídání o velbloudech za přítomnosti všech zástupců velbloudovitých

-zaboříte své dlaně do hustého velbloudího kožichu, zjistíte, proč se říká velbloudům koráby pouště, kolik mají prstů, zda jim šplouchá v hrbech voda a mnoho dalšího

-každý se na velbloudovi sveze a povodí si lamu

Program vždy přizpůsobíme věku návštěvníků. 

 1.  Všechny osoby před vstupem k ohradám jsou povinny se seznámit s těmito pravidly.

2.   K velbloudům a lamám je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.

3.   Psy je povoleno u ohrad vodit pouze na vodítku a s náhubkem. Pokud psi budou plašit zvířata štěkáním, je majitel povinen psa od ohrad odvést

4.   Do prostorů výběhu velbloudů, lam, výcvikové ohrady a dalších prostor je povolen vstup pouze v doprovodu pověřené osoby.

5.   U velbloudů a lam, hlavně pokud pracují, je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet nebo jinak zvířata plašit.

6.   Zvířata je zakázáno krmit.

7.   Před jízdou na velbloudu je doporučeno sjednání úrazového připojištění.

8.   Majitel či pověřená osoba si vyhrazuje právo na ukončení nebo odmítnutí jízdy, pokud bude velbloud nervózní, či jeho chování by jinak mohlo ohrozit bezpečnost jízdy. V takovém případě se vrací poplatek za jízdu v přiměřeném rozsahu.

9.   K velbloudům je nutno přistupovat vždy zepředu.

10.   Velbloudi i lamy mohou kopat do všech stran, kousat či vychrlit na Vás páchnoucí natrávenou potravu, osoba nacházející se v jejich blízkosti je proto povinna dbát zvýšené ostražitosti, aby mohla náležitě reagovat na nepředvídané chování velbloudů a lam.

11.   K jízdě je povinné použití jezdecké přilby (doporučujeme přinést si vlastní,např. cyklistickou).

12.   Během nasedání na velblouda, jízdy a sesedání, je nutno dbát pokynů vodiče.

13.   Při jízdě je zakázáno velblouda pobízet k rychlejší chůzi a kopat.

14.   Během jízdy se velbloud může čehokoli kdykoli leknout a může začít vyhazovat, proto je nutno držet se po celou dobu jízdy pevně madla u sedla a být v mírném záklonu.

15.   Všichni návštěvníci vstupují na naší farmu, k jízdě a ošetřování velbloudů, lam a ostatních zvířat, dobrovolně a na svoje vlastní riziko.